Předešlé ročníky

Koference
Předešlé ročníky

2020 – INNOVATION & AGILITY

2019 – Rovnováha = Dávat a Dostávat

2018 – Inspirace bez hranic

2017 – Magie Call center

2016 – Manažerská inspirace